Miten SULT ry asemoi ja roolittaa itsensä suhteessa muihin musiikin kentän toimijoihin?

  • SULT ry tarjoaa yhteistyön avointa kättä kaikille, jotka haluavat aidosti edistää ja monipuolistaa kotimaista musiikki- ja viihdetuotantoa.

  • SULT ry korostaa musiikin ja viihteen koko ekosysteemin uudistamisen tärkeyttä sekä etenkin toimialan rahoitukseen välttämätöntä uusajattelua, jossa IPR-varallisuuden vakuusarvoa ei kyseenalaisteta tai vähätellä.


Ketkä voivat olla SULT ry:n jäseniä?

  • Musiikki- ja viihdealan koko arvoketjun yritykset ja yksityiset toimijat, yhteisöt, järjestöt, mediat, muiden alojen yritykset eli kaikki, jotka kokevat asian tärkeäksi. Muutos saadaan aikaan vain laajalla yhteistyöllä.


Tekijänoikeuteen liittyvissä asioissa luotamme asiantuntijaan.

Lakiasiaintoimisto Almgren&Sankamo on yhteistyökumppanimme.


Suomen Luova Talous ry:n julkilausuma

Suomen Luova Talous ry eli SULT on keväällä 2022 perustettu yhdistys, joka edistää laaja-alaisesti suomalaisen luovan alan liiketoimintaa ja parantaa luovan alan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Toiminnallaan yhdistys vaalii kansallista viihdekulttuuria.

Kaudella 2023-24 Sult ry:n puheenjohtajana toimii Erkki Puumalainen.

Yhdistyksen aatteellinen eetos on vahva: palauttaa suomalainen luova ala lujemmin suomalaiseen omistukseen ja kasvattaa sen BKT-osuus kilpailijamaiden tasolle. Tavoite on vauhdittaa alisuorittava Suomen luova talous kukoistamaan moninkertaiseksi. Se tapahtuu ravisuttamalla oligopolisia rakenteita ja luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset terveelle kilpailulle.

Luova talous on laaja käsite. Siksi SULT ry lähtee muutosvoimaksi ensin musiikki- ja viihdealalle, koska juuri musiikki- ja viihdealalla kotimaisen luovan talouden jalostusarvo valuu kaikkien räikeimmin ulkomaille. Uusien rakenteellisten ratkaisujen mallintaminen musiikki- ja viihdealalle auttaa kaikkia luovan talouden toimialoja.

SULT ry:n hallitus on laatinut puheenjohtajansa, Yrittäjyyden professori Matti Koirasen johdolla julkilausuman, jossa määritellään SULT:n toiminnan visio ja missio sekä avataan yhdistyksen analyysiä ja näkemyksiä Suomen Luovan talouden tilasta, sen nykyisistä rakenteellisista vääristymistä.

SULT-missio

SULT ry:n tehtävänä on parantaa kotimaisen musiikki- ja viihdekulttuurin toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja alan jalostusarvon jäämistä Suomeen.

SULT ry:n tehtävä on johtaa suomalaisen musiikin ja viihteen toimialan järjestäytymistä koko arvoketjultaan yhtenäiseksi voimaksi, jota kuunnellaan sekä yhteiskunnallisessa että musiikki- ja viihdealan muussa päätöksenteossa.

SULT ry:n tehtävä on edistää alan tutkimusta ja management-osaamista parantavaa koulutusta.

SULT ry:n tehtävänä on sitouttaa medioita kotimaisen musiikin ja viihteen edistämiseen mm. luomalla tälle toiminnalle asiaa edistävä brändiarvo ("Joutsenmerkki"). Tavoitteena on myös laajentaa kotimaisen viihteen hyväksi toimivien radioiden sisällön saavutettavuutta ja markkinaosuuksien kasvattamista Suomessa. Tätä tarkoitusta varten kotimaisen viihteen hyväksi toimivien radioiden toimintaedellytyksiä on parannettava ja niiden laajentuminen on mahdollistettava valtakunnan tasolla. Saavutettavuuden lisääminen on erityisen tärkeää radiotoimialalla, jossa kaksi suurta radioalan toimijaa hallitsee 86% kaikista radiosisällöistä.

SULT ry:n tehtävä on vaikuttaa siihen, että kotimaassa julkaistava musiikki monipuolistuu sisällöltään ja että äänitteiden julkinen esittäminen, jakelu ja myynti kuluttajille toimivat palvellen kaikkia kotimaisen musiikin kohdeyleisöjä iästä ja asuinpaikasta riippumatta.

SULT ry kiittää kuultavaksi pääsystä ja ilmoittaa tehneensä jälkitoimenpiteenä esityksen musiikkialan järjestökentän ja valtiovallan tavoitteiden harmonisoinnista. Luovan talouden vaje näkyy kohtuuttoman suurena musiikkialalla, koska Suomeen on rantautunut hyvin pääomitettuja ulkomaisia toimijoita, joiden on ollut helppo kääntää osaajiemme musiikilla syntyvä jalostusarvo ulkomaille.

Kyseessä on näiden yhtiöiden tekemä työ ja onnistuminen, johon meiltä suomalaisilla on puuttunut vastavoima, kilpailukyky ja sitoutuminen. Alan liikevaihto on pienentynyt luonnottomasti, koska suurin ostovoima eli lapsiperheet ja +40 väki ovat jääneet tarjonnan katveeseen. CD-levyjen ylihinta, formaattiradiot ja nyt liian optimistinen odotus ihmisten siirtymisestä suoratoistopalveluihin, eivät edusta taide- tai kuluttajalähtöisyyttä.

Arviolta kolme miljoonaa ihmistä on jäänyt kulutuksen pudokkaiksi, vaikka heiltä varmuudella löytyy 50€ -100€ vuodessa, jos tarjonta tulee heitä vastaan. Kun puhutaan uusien hittien ja artistien vaikuttamistaloudesta esiintymispaikoilla, päästään miljardien eurojen hyödyntämättömään potentiaaliin.

Pieni kielialue tarvitsee oman ekotalousrakenteensa. Se tulee mahdolliseksi, jos VM näkee tämän valtiontalouden intressinä, TEM työnä ja elinkeinona ja OKM kulttuurin merkityksenä. Jopa STM hyötyy musiikin selkeistä terveysvaikutteista. Ennen valtiovallan patistamista, tai yhtä aikaa, on luotava kotimaisen toimialan oma integraatio. Yhteinen vahva kotimainen rintama on myös ulkomaisten toimijoiden etu, sillä kilpailu virkistää aina talouden kehittymistä.

Kaiken luovan talouden osaamisen kehittymisen voi monistaa muille aineettomille aloille. Tästä voi luoda askelmerkit Suomen luovan talouden luonnottoman suuren vajeen kiinni kuromiselle. SULT koostuu musiikin tulojen kerryttäjistä sekä musiikista tulonsa saajista. Kykenemme luomaan Suomeen objektiivisesti orientoituneen toimintakentän tuottamaan uutta taloutta, mutta tämä edellyttää vanhoista toimintatavoista irtautumista ja kokonaan uudenlaiseen toimintakulttuuriin sitoutumista.

Suomen Luova Talous (SULT) ry

Erkki Puumalainen

hallituksen puheenjohtaja