SULT ry kiittää ja kannustaa

19.06.2023

Suomen Luova Talous (SULT) ry:n pääsy hallitusneuvotteluihin poiki viisaita kirjauksia. Tärkeimpänä käynnistettävä poikkihallinnollinen luovien alojen kasvustrategia. Kiitos kulttuurin reformiryhmälle! Kärkihankkeemme, musiikki, on kolme vuosikymmentä kulkenut kysynnän kasvusta huolimatta alamäkeä. Alan kasvu kehittää koko yhteiskuntaa vahvistaen sen hyvinvointia ja kestävyyttä. Sillä on merkittävä työllisyys- ja kasvupotentiaali, jota tukee laaja ja tasokas vajaateholla toimiva osaajakunta.

Oikein toteutettuna poikkihallinto poistaa musiikin tuotannon suurimman kilpailuhaitan. Samalla kun hallitus kehottaa investointeihin, sen pitää estää rahoituksia kehittämällä likviditeettikriisin aiheuttamat kurjistumiset ja kuolemanlaaksot. Kun investointikohde on kulttuuri, työ, elinkeino sekä valtiontalous, vastuu ja intressi pitää jakaa ainakin neljälle ministerille.

Monipuolinen, arvostettu taide- ja kulttuurielämä on sivistysvaltion tunnusmerkki. Musiikki on vihreä, terveysvaikutteinen stimulantti, ja kulttuuri tärkein syy puolustaa maata. Ei ole ministeriöitä, puoluetta tai tahoa, joille esittämämme kehitystyö ei toisi helpotusta. Musiikkiala pystyy kattamaan ison osan luovan talouden vajeesta.

Ala on kilpailuedellytysten puuttuessa teollistunut monikansallisiksi voimakoneistoiksi, joilla tärkein päämäärä on maksimoida tuotot Suomesta. Niillä on osaamista, vaikutusvaltaa ja pääomat murskata kilpailutasapaino. Vaikka ne tuovat paljon hyvää, ihminen ei ole kone, eikä kulttuuri koneistojen polttoainetta. Supertähtiemme spektaakkelit ovat hienoa katsella, mutta kasvava uupumisten määrä on siitä liian kova hinta.

Taiteella ja kulttuurilla on oltava oma kansallinen itseisarvo, ja taiteilijoilla vaihtoehto tehdä arvovalinta kotimaiseen ekosysteemiin. Musiikin merkitys kansalaisten resilienssille ja yhteenkuuluvuuden tunteelle on kiistaton. Sen potentiaali pitää osata hyödyntää ja myös omistaa. Omistaminen toteutuu nojaamalla yrittäjyyteen, joka myös on yksi hallitusohjelman kehitystavoitteista.

Kyseessä on meidän taloutemme, kulttuurimme ja kotimaamme. Tälle kasvureformille jokaisen kannattaa antaa tukensa, sillä se tuo enemmän jakovaraa. Kun luova taloutemme on saatu kasvamaan pohjoismaiselle tasolle, on helpompi jakaa rahaa, joka on olemassa ja itse hankittua.

Suomen Luova Talous (SULT) ry

Erkki Puumalainen

puheenjohtaja