Laaja luova talous

27.04.2023

Suomessa on laaja luova talous.

Miksi SULT puhuu vain musiikki- ja viihdealasta?Se johtuu musiikin ja viihteen kaiken läpäisevästä luonteesta. Potentiaali vakiintua laajasti uudeksi rakenteelliseksi ratkaisuksi koko luovaan talouteen toteutuu mallintamalla ja parantamalla suomalaisen musiikin ja viihteen toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja alan jalostusarvoa. Musiikkia käytetään kulttuurialalla teatterissa, elokuvissa, peleissä, kuvataiteen yhteydessä ja äänitaiteessa. Musiikkia kuullaan ravintoloissa, kauppakeskuksissa, julkisissa tiloissa jne. Täten kehitettävien tuotosten käyttö ulottuu luonnollisesti monille aloille ja tuotoksia voidaan räätälöidä koko luovan talouden käyttötarkoituksiin.

Juuri musiikki- ja viihdealalla kotimaisen luovan talouden jalostusarvo valuu kaikkien räikeimmin kansainvälisille levy-yhtiöille ja niissä luotu ansainta valuu ulkomaille, esim. Suomessa synnytetyn luovan työn teollisen tekijänoikeuden tuloista 95 %. Siksi SULT ry:lle on tärkeää mallintaa ensimmäisenä alan kilpailullisesti epäterve rakenne ja esittää keinoja sen muuttamiseen.

Musiikki- ja viihdealan jälkeen SULT ry:n toiminta laajenee muuhun luovaan talouteen, sen BKT-osuuden kasvattamiseen kilpailijamaiden tasolle. Suomessa luovan talouden osuus BKT:sta on vain 3,5 %, kun EU-maiden keskiarvo on 7 %.

Musiikki- ja viihdeala on keskeinen sekä talouden että henkisen hyvinvoinnin ja kansallisen identiteetin kannalta.